RESTAURANT "BEZHITSA"

Bezhitsa
Restaurant

+7 (4832) 40-00-02
info@bzrest.ru
Klintsovskaya 41, Bryansk,
Russian Federation 241013
Working time:

7:00-23:00

How to get to the hotel «Bezhitsa»

Contact information

Klintsovskaya, 41,
Bryansk
Russian Federation
8 (4832) 40-00-01 - Grand Hotel
8 (4832) 40-00-02 - Restaurant
8 (4832) 40-00-03 - Fitness